Educatie

În comuna Pogonesti activează o şcoală și o grădiniță.

Cultură

           Comuna Pogoneşti deţine un cămin cultural inaugurat în anul 2016.

In comună îşi desfăşoara activitatea Asociaţia “Tinere Vlastare – 2000” care are ca scop promovarea folclorului şi valorilor tradiţionale de către persoanele adulte, iar Asociaţia “Micii Răzăşi” are acelaşi scop insă în rândul copiilor din comună.

Evenimente culturale cu caracter tradițional:

Ziua comunei Pogonesti intitulată sugestiv “Hora Razăşilor”  – sărbătorită de Sfinţii împaraţi “Constatin şi Elena”, duminică din luna mai.

La nivelul comunei Pogonesti se desfășoară o serie de activități culturale cum ar fi aniversări, comemorări și alte activități pe diferite teme. Acestea se desfășoară în colaborare cu școala, biblioteca etc.