Istoric

Comuna Pogoneşti a fost propusă pentru reînfiinţare în 2002, având o populaţie de 1790 de locuitori şi dispunea de un sediu pentru primărie, două şcoli primare, una gimnazială, dispensar uman, post de poliţie, staţie de transport auto. La referendumul organizat în baza Hotărârii nr. 3 din 28.02.2003 a comunei Iveşti şi desfăşurat cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 în ziua de 18 mai 2003, din totalul de 3647 de persoane înscrise pe liste pentru referendum au participat 1944, iar din totalul de voturi valabil exprimate, un număr de 1832 reprezentând 94% au fost în favoarea înfiinţării comunei Pogoneşti.
În 2004, s-a desprins de comuna Iveşti, sub tutela căreia a fost o jumătate de veac. Este alcătuită din numai trei sate: Pogoneşti, care număra 1.150 de suflete, Polocin – 462 de locuitori şi Belceşti – 173.
Comuna este încadrată în rîndul localităţilor rurale mici, adică de gradul III, din cauza numărului mic de locuitori.