Turism

  • Casa Răzeșului din Pogonești

În „Casa răzeșului”, așa cum probabil intuiți, șade întreg inventarul unei gospodării pogo­neștene de odinioară, de la țesături și obiecte ale industriei casnice până la întreg arsenalul de blide folosit de femei, în bucătărie. Atât odaia, cât și tinda sunt înțesate cu ștergare, lăicere, scoarțe, cultuce (n.r. – perne mici), cu piese din portul tra­dițional.

  • Necropola Sântana de Mureș, la sud de Polocin. Anual, aici se organizează o tabăra internațională de cercetare coordonată de arheologul Mircea Mamalaucă
  • Stejarul secular cu icoane din Rezervația Naturală Bădeana, la granița cu Comuna Tutova.